پاسخ تامل انگیز فضانورد آمریکایی به یک مجله

یک مجله در مصاحبه با «نيل آرمسترانگ» فضانورد آمریکایی پرسید زیاد گریه میکنی یا کم؟

او گفت: من آدم حساسی نيستم ، وقتی خانه‌ی والدينم را ترک كردم گريه نكردم ، وقتی پدرم مرد گريه نكردم ، وقتی در ناسا كار پيدا كردم گريه نكردم و حتی وقتی روی ماه پا گذاشتم گريه نكردم !!

اما وقتی از روی ماه به زمين نگاه كردم بغضم گرفت با ترديد با پرچمی كه بنا بود روی ماه نصب كنم بازی می‌کردم از آن فاصله رنگ و نژاد و مليتی نبود ما بوديم و یک خانه ‌ی گرد آبی ، با خودم گفتم انسانها برای چه میجنگند ؟!

انگشت شصتم را به سمت زمین گرفتم و کره زمین با آن عظمت پشت انگشت شصتم پنهان شد و من با تمام وجود اشک ریختم …!!

 

کره زمین از روی کره ماه,کره زمین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: