نکته جالب صفحه اینستاگرام همسر زیدان

نکته جالب صفحه اینستاگرام همسر زیدان وی فقط ۲۲ فالور دارد.

نکته قابل توجه و جالب در صفحه اینستاگرام همسر زیدان! عکس

اینستا در ایران کمی از حالت و انگیزه های ابداع خارج شده است.

البته نه اینکه در آنسوی مرزها همه چیز در استفاده از این برنامه گل و بلبل باشد اما نگاه ها کمی متفاوت است.

اینستا برنامه ای است برای به اشتراک گذاشتن عکس های دیدنی، جذاب، کاری، تجاری و…

که معمولا با یادداشت های کوتاه توام می شود اما در فضای مجازی ما خیلی ها زندگی شخصی خود را گزارش می دهند.

خیلی از پست ها هم بی اهمیت است.

از همه بدتر در اینستا چشم و هم چشمی هم گل گرده و خیلی ها به دنبال خریدن فالوور می روند

و برای اینکه دنبال کننده های خود را زیاد کنند پول می دهند!

به این ها می گویند دنبال کننده های غیر واقعی!

بگذریم. دراین باره همه همه چیز را می دانند و اشاره به آن تکرار مکررات است.

اما بد نیست در این بین به یک مثال ساده اشاره کنیم تا متوجه تفاوت نگاه ها شوید.

همسر زیدان فقط ۲۲ دنبال کننده دارد و خودش هم ۷۴ نفر را دنبال می کند…

به گذشته برگردیم. فکر کنید فضای مجازی وجود نداشت.

آیا آدمی می توانست با تعدادی بیشتر از این آدم ها دوست باشد

و زندگی شان را دنبال کند.

همسر زیدان در فضای مجازی واقعی زندگی می کند.

به این می گویند استفاده درست از تکنولوژی …

نکته جالب صفحه اینستاگرام همسر زیدان

صفحه شخصی همسر زیدان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: