نگاهت رو به دوست داشتن عوض کن…

میدونی نصف بیشتر دلخوریات از آدما برمیگرده به خودت ؟ اشکال کار درست از جایی شروع میشه که تویه رابطه طرف مقابلتو شبیه خمیر بازی میبینی و میخوای اونو به شکلی در بیاری که دوست داری …

شکل دادن یه خمیر لذت بخشه اما شکل دادن به یه آدم ، غیر ممکن … فرسوده ات میکنه و البته اون آدم رو هم … اینو یاد بگیر هر آدمی شکل خودشه …

برچسب بد و خوب نزن رو آدما … اگر میتونی به همون شکل دوستش داشته باش اگر نمیتونی بی دلخوری ، بی قضاوت بزارش کنار …

آدما مشابه خودشون رو پیدا میکنن … شاید آدمی که الان کنارته و همیشه ازش دلخوری مشابهت نیست … به جای تغییر دادنش رهاش کن … یا اگه کنارش میمونی به همون شکلی که هست دوستش داشته باش …

ساده بگم دوست داشتن به حرف راحته ولی در عمل سخت … دوست داشتن یعنی پذیرفتن خمیر مایه وجودی یه آدم بدون دست بردن به اصلش … نگاهتو به دوست داشتن عوض کن…

عشق,دوست داشتن

متن های عاشقانه فلسفی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: