نیروی انتظامی آرزوی کودک سرطانی را براورده کرد (تصاویر)

مجله مراحم: عباس عبدالله‌زاده کودک ۱۲ ساله‌ی سرطانی مبتلا به “نوروبلاسم” یک آرزو دارد و می‌خواهد پلیس شود. به همت نیروی انتظامی اهواز و یک انجمن خیریه، عباس برای یک روز به آرزویش رسید.

 

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/13941110171604197002374.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716049087002374.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716038477002374.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716041287002374.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716036447002374.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716042687002374.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716034267002374.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716035357002374.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716033017002374.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716047837002374.jpghttp://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1394/11/10/139411101716046587002374.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: