هتل جنگلی شگفت انگیز در تایلند (تصاویر)

هتل جنگلی در تایلند

هتل «کیمالا» در جنگلهای پوکت تایلند، یکی از آن مکانهایی است که با حفظ مصالح طبیعی و سبک قدیمی ۴ سبک مختلف ویلاسازی را عملی کرده است و معماری تایلندی را نه تنها حفظ کرده بلکه با همان سبک محلی امکانات لوکسی نیز ارائه می دهد.
 

هتل جنگلی کیمالا در تایلند

 
هتل کیمالا در تایلند, هتل جنگلی تایلند,هتل شگفت انگیز ,هتل زیبا, هتل تایلند
هتل کیمالا در تایلند, هتل جنگلی تایلند,هتل شگفت انگیز ,هتل زیبا, هتل تایلند
هتل کیمالا در تایلند, هتل جنگلی تایلند,هتل شگفت انگیز ,هتل زیبا, هتل تایلند
هتل کیمالا در تایلند, هتل جنگلی تایلند,هتل شگفت انگیز ,هتل زیبا, هتل تایلند
%image_alt%
هتل کیمالا در تایلند, هتل جنگلی تایلند,هتل شگفت انگیز ,هتل زیبا, هتل تایلند
هتل کیمالا در تایلند, هتل جنگلی تایلند,هتل شگفت انگیز ,هتل زیبا, هتل تایلند
 
هتل کیمالا در تایلند, هتل جنگلی تایلند,هتل شگفت انگیز ,هتل زیبا, هتل تایلند
هتل کیمالا در تایلند, هتل جنگلی تایلند,هتل شگفت انگیز ,هتل زیبا, هتل تایلند
هتل کیمالا در تایلند, هتل جنگلی تایلند,هتل شگفت انگیز ,هتل زیبا, هتل تایلند
هتل کیمالا در تایلند, هتل جنگلی تایلند,هتل شگفت انگیز ,هتل زیبا, هتل تایلند
هتل کیمالا در تایلند, هتل جنگلی تایلند,هتل شگفت انگیز ,هتل زیبا, هتل تایلند
هتل کیمالا در تایلند, هتل جنگلی تایلند,هتل شگفت انگیز ,هتل زیبا, هتل تایلند
%image_alt%
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: