هجوم تهرانی‌ها برای اهدای خون به مصدومان پلاسکو

مراجعه مردم برای اهدای خون به مصدومان حادثه ساختمان پلاسکو

تصویر مراجعه مردم برای اهدای داوطلبانه خون و کمک به مصدومان حادثه آتش سوزی ساختمان پلاسکو را نشان می دهد.

هجوم تهرانی‌ها برای اهدای خون به مصدومان مجتمع پلاسکو

صف اهدا خون,صف کشیدن برای اهدای خون,اهدای خون به مصدومان ساختمان پلاسکو

صف اهدا خون,صف کشیدن برای اهدای خون,اهدای خون به مصدومان ساختمان پلاسکو

صف اهدا خون,صف کشیدن برای اهدای خون,اهدای خون به مصدومان ساختمان پلاسکو صف اهدا خون,صف کشیدن برای اهدای خون,اهدای خون به مصدومان ساختمان پلاسکو  صف اهدا خون,صف کشیدن برای اهدای خون,اهدای خون به مصدومان ساختمان پلاسکو صف اهدا خون,صف کشیدن برای اهدای خون,اهدای خون به مصدومان ساختمان پلاسکو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: