هشت سال افطاری احمدی‌نژاد با ایتام

سال ۱۳۸۴ افطار با خانواده شهدا

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب

 

 سال ۱۳۸۵

  

سال ۱۳۸۶

  

سال ۱۳۸۷ و با حضور ایوو مورالس

  

سال ۱۳۸۸

  

سال ۱۳۸۹

  

سال ۱۳۹۰

  

سال ۱۳۹۱

 

سال ۱۳۹۲

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: