هفت سین روی قبر ندا آقا سلطانی

 

هفت سین روی قبر ندا آقا سلطانی یکی از قربانیان معروف فتنه ۸۸

ندا آقا سلطانی , ندا اقا سلطان , قبر ندا اقا سلطان

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: