همدردی مردم آمریکا با مردم تهران + عکس

همدردی مردم آمریکا با مردم تهران ، همدردی مردم آمریکا با قربانیان تروریستی تهران

جمعی از مردم آمریکا برای همدردی با قربانیان حمله ترویستی تهران مقابل سفارت سوئیس تجمع کردند و پرچم مقدس کشورمان را به دست گرفتند.

همدردی مردم آمریکا با مردم تهران

همدردی مردم آمریکا با مردم تهران

روشن کردن شمع برای قربانیان حمله تروریستی تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: