حضور مردم در ایستگاه آتش نشانی برای همدردی

 همدردی مردم با آتش نشان ها

حضور مردم در ایستگاه آتش نشانی پارک وی برای ابراز همدردی با آتشنشانان زیر آوار مانده در حادثه پاساژ پلاسکو

تشکر مردم از آتش نشانها,همدردی مردم با آتش نشان ها,حضور مردم در ایستگاه آتش نشانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: