همدردی مردم تبریز با روشن کردن شمع + تصاویر

همدردی مردم تبریز با روشن کردن شمع + تصاویر

همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار

مجله مراحم : مردم تبریز شب گذشته با حضور در پارک ایل گلی این شهر، به یاد حادثه دیدگان تصادف ریلی سمنان شمع روشن کردند.

 

روشن کردن شمع در پارک ایل گلی , همدردی با حادثه دیدگان قطار , همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار , مراسم روشن کردن شمع در ایل گلی
روشن کردن شمع در پارک ایل گلی , همدردی با حادثه دیدگان قطار , همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار , مراسم روشن کردن شمع در ایل گلی
روشن کردن شمع در پارک ایل گلی , همدردی با حادثه دیدگان قطار , همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار , مراسم روشن کردن شمع در ایل گلی
روشن کردن شمع در پارک ایل گلی , همدردی با حادثه دیدگان قطار , همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار , مراسم روشن کردن شمع در ایل گلی
روشن کردن شمع در پارک ایل گلی , همدردی با حادثه دیدگان قطار , همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار , مراسم روشن کردن شمع در ایل گلی
روشن کردن شمع در پارک ایل گلی , همدردی با حادثه دیدگان قطار , همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار , مراسم روشن کردن شمع در ایل گلی
روشن کردن شمع در پارک ایل گلی , همدردی با حادثه دیدگان قطار , همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار , مراسم روشن کردن شمع در ایل گلی
روشن کردن شمع در پارک ایل گلی , همدردی با حادثه دیدگان قطار , همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار , مراسم روشن کردن شمع در ایل گلی
روشن کردن شمع در پارک ایل گلی , همدردی با حادثه دیدگان قطار , همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار , مراسم روشن کردن شمع در ایل گلی
روشن کردن شمع در پارک ایل گلی , همدردی با حادثه دیدگان قطار , همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار , مراسم روشن کردن شمع در ایل گلی
روشن کردن شمع در پارک ایل گلی , همدردی با حادثه دیدگان قطار , همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار , مراسم روشن کردن شمع در ایل گلی
روشن کردن شمع در پارک ایل گلی , همدردی با حادثه دیدگان قطار , همدردی مردم تبریز با حادثه دیدگان قطار , مراسم روشن کردن شمع در ایل گلی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: