هندی ها افراد خائن را این گونه اعدام میکردند

دولت وقت هند سه خائن هندی را به جرم جاسوسی برای پاکستان در سال ۱۹۷۱، به روش بستن در ریل راه آهن و رَد شدن قطار از روی آنها، اعدام کرد.
 
اعدام به سبک هندیها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: