هنرمندِ آذربایجانی نگارندۀ اولین قرآن ابریشمیِ + تصاویر

هنرمندِ آذربایجانی نگارندۀ اولین قرآن ابریشمیِ جهان + تصاویر

 زن آذربایجانی،نگارندۀ نخستین قرآن ابریشمیِ جهان

مجله مراحم “تونزاله محمدزاده” هنرمندِ آذربایجانی، پس از سه سال تلاش، موفق شد قرآن کریم را به طور کامل بر روی پارچۀ ابریشم مشکی، زرنگار کند.

زن آذربایجانی،نگارندۀ نخستین قرآن ابریشمیِ جهان , "تونزاله محمدزاده" هنرمندِ آذربایجانی , اولین قرآن ابریشمیِ جهان , عکس قرآن ابریشمیِ
 
زن آذربایجانی،نگارندۀ نخستین قرآن ابریشمیِ جهان , "تونزاله محمدزاده" هنرمندِ آذربایجانی , اولین قرآن ابریشمیِ جهان , عکس قرآن ابریشمی
زن آذربایجانی،نگارندۀ نخستین قرآن ابریشمیِ جهان , “تونزاله محمدزاده” هنرمندِ آذربایجانی , اولین قرآن ابریشمیِ جهان , عکس قرآن ابریشمی

بر اساس پژوهش های صورت گرفته، این قرآن ابریشمی در نوع خود بی سابقه است و تونزاله با بیان این که پیش از این، نوشته های ابریشمی دیگری را نیز تجربه کرده است، اعلام کرد: با این حال، قرآن کریم، نخستین کتاب کاملی است که بر ابریشم می نویسم و این افتخاری بس بزرگ است.

در نگاشتن این قرآن، ۵۰ متر، ابریشم شفافِ مشکی و ۱۵۰۰ میلی متر رنگ های طلایی و نقره ای به کار رفته و جلد آن از چرم است.

زن آذربایجانی،نگارندۀ نخستین قرآن ابریشمیِ جهان , "تونزاله محمدزاده" هنرمندِ آذربایجانی , اولین قرآن ابریشمیِ جهان , عکس قرآن ابریشمی
زن آذربایجانی،نگارندۀ نخستین قرآن ابریشمیِ جهان , “تونزاله محمدزاده” هنرمندِ آذربایجانی , اولین قرآن ابریشمیِ جهان , عکس قرآن ابریشمی

تونزاله با بیان این که تمام مراحل ساخت این قرآن، در آذربایجان صورت گرفته است، از این که نخستین قرآن ابریشمی را به جهان عرضه کرده است، احساس خوشبختی کرد.

زن آذربایجانی،نگارندۀ نخستین قرآن ابریشمیِ جهان , "تونزاله محمدزاده" هنرمندِ آذربایجانی , اولین قرآن ابریشمیِ جهان , عکس قرآن ابریشمی
زن آذربایجانی،نگارندۀ نخستین قرآن ابریشمیِ جهان , “تونزاله محمدزاده” هنرمندِ آذربایجانی , اولین قرآن ابریشمیِ جهان , عکس قرآن ابریشمی

تونزاله که فارغ التحصیل دانشکدۀ هنر از آذربایجان است، در حال حاضر در دانشگاه مرمرۀ ترکیه، دانشجوی دکتری تاریخ صنایع است. 

 

تونزاله محمدزاده” هنرمندِ آذربایجانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: