هنر نمایی با حپه های قند

دو مجسمه ساز حرفه ای با نام های Brendan Jamison و Mark Revels با استفاده از حبه قند های ریز و درشت شهری کوچک و زیبا ساخته اند. برای ساخت این شهر سفید رنگ ۵۰۰ هزار حبه قند به کار رفته است.

شهری از حبه قند ها ! (15 عکس)http://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/6REoEdV7sK.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/47DJxZ0R0b.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/9V5rBKiRSD.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/qbF8V0Ew9f.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/SjgEvYmuAE.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/nfdgiYXUQF.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/bVFvBHM7aG.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/TJ5OoVGI5H.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/ACs30ewkyw.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/JJBZRnci14.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/FMEPQX0U8A.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/2IYMOvPsLF.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/Xv7aqvOuFi.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8794/large/6ZpKMuWaXE.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: