هنر نمایی روی هندوانه (تصاویر)

کلیو کوپر هنرمندی است که آثار حیرت انگیزی با استفاده از هندوانه خلق میکند. این متخصص در مجسمه سازی با خوردنی ها در دوران هالویین سرش بسیار شلوغ است و سفارشات زیادی دارد.

نمونه ای از آثار او را ملاحظه میکنید.

مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)http://topnop.ir/uploads/201312/tpn8299/aq2IUfrSFM.jpgمجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)مجسمه سازی حرفه ای با هندوانه (19 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: