هواداران دو آتیشه احمدی نژاد + عکس

هواداران دو آتیشه احمدی نژاد 

هواداران دو آتیشه احمدی نژاد و ماجرای هواداران دو آتیشه احمدی نژاد را در ادامه می خوانید

یک هوادار دو آتیشه احمدی نژاد دست به اقدامی عجیب زده و در مخالفت با دولت تدبیر و امید و حمایت از احمدی نژاد منزل و مغازه نانوایی خود را به حراج گذاشته است.

طرفداران احمدی نژاد

این نانوا که حتی به عشق احمدی نژاد نام نانوایی خود را نیز نان حلال احمدی نژاد انتخاب کرده با انتقاد از وام های ۴۴ درصدی که معلوم نیست موضوع و ماجرای این ۴۴ درصد چیست گویا به علت بدهکاری به بانک چوب حراج به اموالش زده است.

مغازه دار هوادار احمدی نژاد

هواداران دو آتیشه احمدی نژاد,مغازه‌دار هوادار احمدی نژاد

وی با نوشته و اعلامیه های مختلف سعی در تخریب دولت داشته و در این نوشته های پشت شیشه نانوایی خود اظهار داشته قبل از اینکه این منزل و مغازه نانوایی توسط دولت تدبیر و امید مصادره شود فروش میرسد.

از این هواداران دو آتیشه کم نداریم که حاضرند برای حمایت از احمدی نژاد رییس جمهور اسبق کشورمان هر کاری کنند و در ماجرای درخواست حمایت مالی از مردم ،فردی حتی فیش حقوقی خود را ارسال کرده بود و حتی کمک ناچیز اما به عشق احمدی نژاد کمکش دریغ نکرده بود .

حال این نانوای دو آتیشه برای مخالفت با دولت و انتقاد از بهره دریافتی بانک ها دست به این اقدام زده است.

هواداران دو آتیشه احمدی نژاد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: