هوای دلم سنگین است سبکش کن ای ارحم الراحمین

“الهي”

 همه “نام هاي” ِ قشنگ ِ”تو”

را مي گذارمشان روي ِ زخم هاي ِ “دلَم”. . . . .

 گفته بودي “اَلجَبّار”

يعني کسي که “جُبران مي کند” همۀ

شکستگي هايِ “دلَم” را

 گفته بودي “اَلمُصَوِّر”

يعني کسي که از “نُو مي سازد”

همۀ آنچه را “ويران” شده است درون ِ “دلم”

 گفته بودي “الشّافي”

يعني کسي که “شِفا” مي دهد تمام ِ

“زخم هيِ عميق” و “نا علاج” را. . . .

هوای دلم سنگین و تار است سبکش کن ای ارحم الراحمین

 

همه "نام هاي" ِ قشنگ ِ"تو"

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: