واریز اشتباهی پول به حساب دیگر به مبلغ ۴ میلیاد تومان

واریز اشتباهی پول به حساب دیگر

واریز اشتباهی پول به حساب دیگر به مبلغ ۴ میلیاد تومان اتفاقی بود که در کرج رخ داد یکی از کارمندان بانک شهر مبلغ ۴ میلیاد تومان را اشتیاهی به حساب یک شخص دیگر میریزد! آن شخص هم فوراً همه ول را از حساب خود خارج میکند و تصمیم به ترک کشور را میگیرد.

واریز اشتباهی پول به حساب دیگر

دادستان عمومی و انقلاب کرج ماجرای چهار میلیارد تومان مبلغ
واریزی اشتباه یک بانک به حساب یک پیمانکار شهرداری و پیگیری ها برای بازگشت این پول را تشریح کرد.

دادستان عمومی و انقلاب کرج گفت: در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال گذشته مبلغ ۴ میلیارد تومان از باب
مطالبات یکی از پیمانکاران شهرداری کرج به اشتباه به حساب یک پیمانکار دیگر واریز شده است.

واریز اشتباه پول به حساب پیمانکار

حاجی رضا شاکرمی گفت: این پیمانکار جزو پیمانکاران جزء بوده و پس از اطلاع از واریز چنین مبلغی به قید فوریت پول را از حساب خود خارج و حسابش را خالی کرده است. واریز اشتباهی پول به حساب دیگر 

وی افزود: پس از اعلام موضوع از سوی بانک شهر، طرح شکایت و کشف موضوع، از طریق ترفندهای
مختلف فردی که پول به اشتباه به حسابش واریز شده بود شناسایی و به همراه سه نفر دیگر دستگیر شده اما از استرداد پول ها خودداری کرده و روانه زندان شده است. واریز اشتباهی پول به حساب دیگر 

به گفته دادستان کرج طبق اطلاعات بدست آمده، این فرد قبل از دستگیری همسر و مادر خود را به کانادا فرستاده و خود نیز قصد خروج از کشور را داشته است.

دادستان کرج تاکید کرد: تلاش برای اخذ وجوه واریزی ادامه دارد.

واریز اشتباهی پول به حساب دیگر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: