عکس: کله ملق زدن عجیب لکسوس در خیابان مفتح تهران

مجله مراحم؛ یک دستگاه خودرو شاسی بلند به هنگام حرکت درخیابان خیابان مفتح به علت نامعلومی واژگون شد، و سرنشینان توسط شهروندان از خودرو سالم خارج شدند.

 

واژگونی لکسوس در خیابان مفتح تهران, واژگونی عجیب لکسوس در تهران, چپ شدن لکسوس در خیابان مفتح

واژگونی لکسوس در خیابان مفتح تهران, واژگونی عجیب لکسوس در تهران, چپ شدن لکسوس در خیابان مفتح

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: