واژگونی نیسان بار پرتقال و حمله مردم (تصاویر)

واژگونی نیسان بار پرتقال و حمله مردم

واژگونی نیسان بار پرتقال و حمله مردم به آن و غارت میوه های کامیون واژگون شده را در ادامه ببینید.

یک دستگاه نیسان حامل پرتقال در جاده واژگون شد و بعد از دقایقی مردم به این میوه های این نیسان حمله‌ور شده و آن را غارت کردند.

همچنین ببینید: حمله مردم به نیسان واژگون شده حامل نوشابه +فیلم

متاسفانه بارها شاهد این اتفاق تلخ در جاده های کشور بوده ایم که مردم به جای کمک رسانی به راننده حادثه دیده به مخصولات آن حمله میکنند و آنها را به سرقت میبرند.

واژگونی نیسان با بار پرتقال و کمک رسانی سریع مردم به مجروحین و بازماندگان حادثه

واژگونی نیسان پرتقال,واژگونی نیسان بار پرتقال و حمله مردمواژگونی نیسان پرتقال,واژگونی نیسان بار پرتقال و حمله مردمواژگونی نیسان پرتقال,واژگونی نیسان بار پرتقال و حمله مردم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: