واکنش تند ژوله نسبت به نکوهش رقص دختران خردسال

واکنش تند ژوله نسبت به نکوهش رقص دختران خردسال

متن تند ژوله: چرا دختران را زنده به گور نمی کنید ؟

ولشون میكنی دانشگاه میخوان… كار میخوان… ازدواج میخوان…

امیرمهدی ژوله نوشت:

زنده به گور كردن دخترا چه بدی داشت كه یكبار نكردی؟؟

چرا رسم زیبای زنده به گور كردن دختران رو به فراموشی سپردیم؟
ببینید همین بی توجهی به آیین های زیبای جاهلیت چه به روز جوامع بشری اورده؟

جزقله دختر امروزی بلند میشه میره رو سن جلوی ملت موزون میكنه.

پس فردا شاخ میشه میگه میخوام آواز بخونم.

غلط اضافی كنم دست به ساز بزنم.

برم ورزشگاه سوت بزنم.

ولشون میكنی دانشگاه میخوان. كار میخوان. ازدواج میخوان.
اینم كه از لباس پوشیدنشون .

یا میره عقب یا میره بالا یا ….
واقعا مسئولین وسط خشكسالی و تحریم و سانچی و زلزله و گرونی و ركود و كوفت و زهرمار چه جوری وقت كنن

به فكر قیلی ویلی رفتن دل نران جامعه هم باشن؟
چقدر معضلید شماها .

چرا خودتون نمیرید یه گوشه خودجوش زنده به گور شید ماده ها؟
همین بود كه قدیما تا میدیدن بچه دختره ،چالش میكردن.

دوتا بیل چه خاك می ریختن به سر دختر،یه عمر خاك نمیریختن به سر خودشون.راحت

واکنش تند ژوله نسبت به نکوهش رقص دختران خردسال

واکنش ژوله به رقص دختران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: