واکنش روحانی به ورود احمدی نژاد به ترحیم (عکس)

بی اعتنایی حسن روحانی به ورود احمدی نژاد

در حاشیه ترحیم آیت الله رفسنجانی

 ورود احمدی نژاد به ترحیم رفسنجانی ورود احمدی نژاد به ترحیم رفسنجانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: