واکنش روزنامه‌ها به فاجعه ساختمان پلاسکو (تصاویر)

فاجعه ساختمان پلاسکو

همانطور که انتظار میرفت فاجعه ساختمان پلاسکو تیتر اول روزنامه های کشور شد. 
تیترهایی که دنیا حرف و کنایه دارند.
در ادامه به صفحه اول روزنامه های کشور (امروز شنبه ۲ بهمن ۹۵) نگاهی می اندازیم.
 
عناوین روزنامه,حادثه ساختمان پلاسکو,عکس های سلاختمان پلاسکو,تیتر روزنامه ها برای پلاسکو
 
عناوین روزنامه,حادثه ساختمان پلاسکو,عکس های سلاختمان پلاسکو,تیتر روزنامه ها برای پلاسکو 
 
عناوین روزنامه,حادثه ساختمان پلاسکو,عکس های سلاختمان پلاسکو,تیتر روزنامه ها برای پلاسکو 
 
عناوین روزنامه,حادثه ساختمان پلاسکو,عکس های سلاختمان پلاسکو,تیتر روزنامه ها برای پلاسکو 
 
عناوین روزنامه,حادثه ساختمان پلاسکو,عکس های سلاختمان پلاسکو,تیتر روزنامه ها برای پلاسکو 
 
عناوین روزنامه,حادثه ساختمان پلاسکو,عکس های سلاختمان پلاسکو,تیتر روزنامه ها برای پلاسکو 
 
عناوین روزنامه,حادثه ساختمان پلاسکو,عکس های سلاختمان پلاسکو,تیتر روزنامه ها برای پلاسکو 
 
عناوین روزنامه,حادثه ساختمان پلاسکو,عکس های سلاختمان پلاسکو,تیتر روزنامه ها برای پلاسکو 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 
عناوین روزنامه های امروز 95/11/02 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: