واکنش سایت اسرائیل به روز قدس تهران

واکنش سایت اسرائیل به روز قدس در تهران را ببینید.

روزنامه اسرائیلی هاآرتص عکس آتش زدن پرجم اسرائیل
در روز قدس تهران را روی صفحه اول خود به نمایش درآورد
و نوشت ایرانی‌ها امروز موشک‌های بالستیکی که به سمت
داعش شلیک کردند را هم به نمایش گذاشتند.

واکنش سایت اسرائیل به روز قدس

واکنش سایت اسرائیل به روز قدس

خبر راهپیمایی روز قدس در صفحه نخست روزنامه صهیونیستی هاآرتص منتشر شد.

هاآرتص: ایرانی‌ها امروز موشک‌های بالستیکی که به سمت داعش شلیک کردند را هم به نمایش گذاشتند.

اسرائیل دست نشانده آمریکا و انگلیس درخاورمیانه است و خوب میداند که ایرانیها به زودی آنها را ریشه کن خواهد کرد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: