واکنش عنکوبت بعد از مصرف مواد مخدر

واکنش عنکوبت بعد از مصرف مواد مخدر و تاثیر مواد مخدر بر روی عنکوبت

تصویر زیر تأثیرات مواد مخدر بر عنکبوت را هنگام تنیدن تارهایش نشان می دهد.

  ناسا براى اینکه تاثیرات مواد مخدر و روان گردان را بررسى کند تعدادى عنکبوت را درمعرض این مواد قرارداد تا تاثیر مواد بر تارهایشان و عملکرد مغزى شان را بسنجد! نتایج زیر حاصل این تحقیق است.

واکنش عنکوبت بعد از مصرف مواد مخدر

واکنش عنکوبت بعد از مصرف مواد مخدر

 

همچنین ببینید: حمله وحشتناک عنکبوت‌ ها به یک روستا (تصاویر)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: