واکنش مادر ترلان پروانه به شایعات اخیر

واکنش مادر ترلان پروانه به شایعات اخیر منتشر شده از سوی رسانه ای که سعید عزت اللهی با آن مصاحبه کرد.

پاسخ صریح مادر ترلان پروانه به سعید عزت اللهی و رسانه ای که با آن گفت و گو کرد

واقعا نمی دانم این شبکه ها چه قصد و هدفی از این کار خود دارند!

حرف های عزت اللهی درباره ترلان پروانه بازتاب زیادی داشت

و حالا مادر ترلان پروانه واکنش نشان داده است.

خانم ابولحسنی در اینباره می گوید:

کسانی که ما را می شناسند می دانند این حرف ها در حد ما و شایسته خانواده مان نیست.

خود ما و ترلان دارای وکیل هستیم.

چون در این زمینه تخصصی ندارم و مسئله بسیار حساسی هم است،

ممکن است اقدام کنیم یا اینکه هیچ عکس العملی نشان ندهیم.

واکنش مادر ترلان پروانه به شایعات اخیر

هیچ قضاوتی در این باره هم نمی کنیم و واقعا نمی دانم این شبکه ها چه قصد و هدفی از این کار خود دارند.

این قبیل گفتگوها که به فرد اجازه می دهد به توهین مستقیم به چهره های دیگر بپردازد می تواند تبعات قانونی برای گوینده داشته باشد

و این نوع ورود مستقیم به زندگی خصوصی بازیگران و افراد مشهور در جامعه با توجه به فرهنگ ما موضوع پسندیده ای نیست.

شاید در ادامه باید منتظر واکنش قانونی خانواده پروانه در مقابل عزت الهی یا قاسمی باشیم.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: