وداع با شهدای حمله تروریستی مجلس (تصاویر)

وداع با شهدای حمله تروریستی مجلس

خانواده و آشنایان جمعی از شهدای حمله تروریستی مجلس و حرم امام (ره) عصر پنج شنبه هجدهم خرداد با حضور در معراج شهدای تهران با عزیزان خود وداع کردند. شییع پیکر شهدا نیز بعد از برگزاری نماز جمعه تهران توسط نمازگزارن و مردم برگزار می شود.

وداع با شهدای حمله تروریستی مجلس

وداع با شهدای حمله تروریستی مجلس

مراسم وداع با قربانیان حمله تروریستی تهران

وداع با شهدای حمله تروریستی مجلس

مراسم وداع با قربانیان حمله تروریستی تهران

وداع با شهدای حمله تروریستی مجلس

مراسم وداع با پیکر شهدای حادثه تروریستی تهران

وداع با شهدای حمله تروریستی مجلس

مراسم وداع با قربانیان حمله تروریستی داعش به ساختمان مجلس

وداع با شهدای حمله تروریستی مجلس

مراسم وداع با قربانیان حمله تروریستی داعش به ساختمان مجلس

وداع با شهدای حمله تروریستی مجلس

مراسم وداع با قربانیان حمله تروریستی داعش به ساختمان مجلس

وداع با شهدای حمله تروریستی مجلس

مراسم وداع با قربانیان حمله تروریستی داعش به ساختمان مجلس

وداع با شهدای حمله تروریستی مجلس

مراسم وداع با قربانیان حمله تروریستی داعش به ساختمان مجلس

وداع با شهدای حمله تروریستی مجلس

مراسم وداع با قربانیان حمله تروریستی داعش به ساختمان مجلس

http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2017/06/13960318001074636325388550043378_88641_PhotoT.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: