تصاویر: وداع دردناک فرزندان دو مدافع حرم با پیکر پدرشان

مراسم وداع با پیکر شهیدان رضا خرمی و مرتضی مسیب زاده از مدافعان حرم عصر دوشنبه هفدهم خرداد در معراج شهداء با حضور خانواده شهدا برگزار شد.
 
شهیدان رضا خرمی , مرتضی مسیب زاده , گریه فرزندان  رضا خرمی , گریه فرزندان مدافع حرمشهیدان رضا خرمی , مرتضی مسیب زاده , گریه فرزندان  رضا خرمی , گریه فرزندان مدافع حرمشهیدان رضا خرمی , مرتضی مسیب زاده , گریه فرزندان  رضا خرمی , گریه فرزندان مدافع حرم

شهیدان رضا خرمی , مرتضی مسیب زاده , گریه فرزندان  رضا خرمی , گریه فرزندان مدافع حرمشهیدان رضا خرمی , مرتضی مسیب زاده , گریه فرزندان  رضا خرمی , گریه فرزندان مدافع حرمشهیدان رضا خرمی , مرتضی مسیب زاده , گریه فرزندان  رضا خرمی , گریه فرزندان مدافع حرمhttp://media.mehrnews.com/d/2016/06/06/4/2099949.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/06/06/4/2099955.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2016/06/06/4/2099963.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/17/13950317184042372_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/17/13950317185834107_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/17/13950317190547624_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/17/1395031719054778_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/17/13950317193146279_PhotoL.jpghttp://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/03/17/13950317193148370_PhotoL.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: