وداع با پیکر مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک +تصاویر

عکس/ وداع با پیکر مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک

مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل عصر یکشنبه با حضور خانواده شهید در معراج شهدای تهران برگزار شد.

این شهید که یکی از تکنسین‌های برق نیروگاه دبس شهر کرکوک عراق بود در روز جمعه طی حمله انتحاری چند تن از اعضای گروهک تروریستی داعش به همراه سه مهندس ایرانی دیگر به شهادت رسید.
 

مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل

 
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید
مراسم وداع با پیکر کوروش قویدل,مهندس شهید عملیات تروریستی کرکوک,وداع با شهید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: