وداع خانواده های شهدای آتش نشان (تصاویر)

وداع با شهدای پلاسکو

پس از ۱۱ روز دوری شهدای آتش‌نشان از خانواده‌ها، دقایقی پیش خانواده‌های این شهدا، با پیکر شهدای آتش‌نشان در ستاد معراج شهدا وداع کردند.

 

وداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشان

وداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشانخانواده شهدای اتش نشانوداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشانوداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشانوداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشان

وداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشانوداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشانوداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشانوداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشانوداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشانوداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشانوداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشانوداع با پیکر آتش نشانان,تشییع پیکر آتش نشانان,گریه خانواده اتش نشانان,گریه خانواده شهدای اتش نشان,شهدای آتش نشان,خاکسپاری شهدای اتش نشان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: