ورزش اجباری در ادارات ژاپن + تصاویر

ورزش اجباری در ادارات و ورزش کارمندان ژاپنی در اداره و ورزش کردن کارمندان در ادارات و ورزش در ادارات ژاپن و ورزش صبحگاهی در ادارات دولتی

ورزش کارمندان ژاپنی در اداره

کارکنان ادارات ژاپن برای افزایش بهره وری روزانه در مدت معینی در محل کار خود به ورزشی می پردازند. نظام اداری ژاپن برای سرحال نگه داشتن و افزایش تولید، کارکنان خود را تشویق به ورزش در محل کار می کند. ژاپن یکی از سریع ترین کشورها در رشد جمعیت پیر در جهان است.

ورزش اجباری در ادارات ژاپن

ورزش اجباری در ادارات ژاپن ورزش اجباری در ادارات ژاپن ورزش اجباری در ادارات ژاپن ورزش اجباری در ادارات ژاپن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: