ورود اولین کاروان حاجی ها به تهران (تصاویر)

مجله مراحم: اولین کاروان حجاج ایرانی ظهر دوشنبه وارد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تهران شدند.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849875.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849886.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849882.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849881.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849883.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849854.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849852.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849860.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849873.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849878.jpgThe image “http://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849891.jpg” cannot be displayed because it contains errors.http://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849887.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849894.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/09/28/4/1849879.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: