ورود رییس جمهور فنلاند و همسرش به ایران + تصاویر

سالی نینیستو رییس جمهور فنلاند

مجله مراحم : سالی نینیستو رییس جمهور فنلاند بامداد سه شنبه وارد فرودگاه امام خمینی تهران شد.
 

ورود رییس جمهور فنلاند به ایران

 
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران
ورود رییس جمهور فنلاند به ایران , رییس جمهور فنلاند ایران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: