ورود سگ به کلاس دانشگاه + تصاویر

ورود سگ به کلاس دانشگاه

“نادیا تزمرال” با ارسال این عکس نوشت: اينجا یکی از دانشگاه های شهر استانبول ترکیه هست، یک سگ بی پناه از سرما وارد دانشگاه و کلاس شده.

هیچ کس هم جیغ نمیزنه كه انگار غول دیده باشه…

پناه سگ به دانشگاه,وارد شدن سگ به کلاس درس,ورود سگ به کلاس دانشگاه,سگ در کلاس درس استانبولپناه سگ به دانشگاه,وارد شدن سگ به کلاس درس,ورود سگ به کلاس دانشگاه,سگ در کلاس درس استانبول

خوابیدن سگ در کلاس درس استانبول

سگ در دانشگاه ترکیه,پناه سگ به دانشگاه,وارد شدن سگ به کلاس درس,ورود سگ به کلاس دانشگاه,سگ در کلاس درس استانبول

 وارد شدن سگ به کلاس درس

سگ در دانشگاه,سگ در دانشگاه ترکیه,پناه سگ به دانشگاه,وارد شدن سگ به کلاس درس,ورود سگ به کلاس دانشگاه,سگ در کلاس درس استانبول

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: