در خانه بودیم که لکسوس از دیوار وارد شد +تصاویر

مجله مراحم؛ یک دستگاه خودرو سواری لکسوس به هنگام حرکت ناگهان از مسیر خود منحرف شد و پس از برخورد با دیوار یک منزل مسکونی یک طبقه و تخریب آن، وارد یکی از اتاق ها شد که خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: