ورود یک خودرو به داخل خانه (عکس)

ورود یک خودرو به داخل خانه

فریدون بیگی از اهواز با ارسال این عکس نوشت:

یک زن کویتی برای تبریک به همسرش برای ازدواج مجدد، با خودرو به داخل خانه او رفت.

ورود خودرو به درون خانه,لحظه واردن شدن ماشین با داخل خانه
ورود خودرو به درون خانه,لحظه واردن شدن ماشین با داخل خانه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: