وضعیت اضطراری در هوای کرمانشاه +حذف

ورود توده ای از گرد و غبار به کشور، باعث غلظت ریز گردهای موجود در هوای شهر کرمانشاه شده و وضعیت هوا در حالت بحران قرار گرفته است.

 

http://iceh2013.ir/wp-content/uploads/2015/04/4928_2411-580x347.jpghttp://meftahnews.ir/wp-content/uploads/2016/02/%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1.jpghttp://javanenghelabi.ir/wp-content/uploads/javanenghelabi-ahvaz-31.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/02/08/4/785438.jpg?ts=1458370831520http://1life.ir/wp-content/uploads/IMAGE634391481590781250.jpg

http://img7.irna.ir/1395/13950328/3104397/3104397-5043531.jpg

عکس/ شوشتر

loading...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: