وضعیت جالب یک کلاس درس در خوزستان

حال و روز دانش آموزان به دلیل کمبود نیمکت

دانش آموزان مدرسه شهید میاحی شهر ویس خوزستان به دلیل کمبود نیمکت روی زمین می‌نشینند!

مدرسه شهید میاحی شهر ویس خوزستان

وضعیت جالب یک کلاس درس در خوزستان,کمبود نیمکت در کلاس درس
وضعیت جالب یک کلاس درس در خوزستان,کمبود نیمکت در کلاس درس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: