مد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار +تصاویر

مد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار و نمایش شرت از زیر شلوار را در ادامه ببینید.

مدها و پوشش جوانان هر سال که میگذرد جدیدتر و البته
عجیب تر میشود  و بانی این مد ها غربی ها هستند که
با فرهنگ برهنگی و به اصطلاح آزادی پوشش های عجیب
و غریبی را مد میکنند و از آن بدتر کشورهای آسیایی و آفریقایی به سرعت از انها تقلید میکنند.

طراحان مد در اروپایی گویا کفگیرشان به ته دیگ
خورده و از روی ناچاری دست به ابتکارات خنده دار
میزنند وقتی که شلوار و لباس پاره را به عنوان
مد و مدل مطرح کردند بسیاری از جوانان اروپایی
از آن استقبال کرده و خیابان ها جولانی از افرادی با لباس های پاره شدند.

جالب اینجاست که اینگونه پوشش ها ابتدا به تمسخر گرفته میشوند و بعد از گذر زمان حتی افرادی که این پوشش ها را مسخره میکردند یکی از طرفداران این سبک مد میشوند.

برخی از طراحان مد اروپایی معتقدند که مدهایی که مطرح میشوند جنبه زیبایی ندارند و فقط برای تنوع نوع پوشش در بین جوانان مطرح میشوند و به همین علت است که جوانان نیز به سرعت از مدهای جدید استقبال میکنند چرا که دیگر از مدهای قدیمی و تکراری خسته میشوند.

مد شدن نمایش شُرت از زیر شلوار

جدیداً در کشورهای اروپایی مد جدیدی ابداع شده و آن بیرون زدن شُرت از زیر شلوار است! گویا با نمایش شرت از زیر شلوار سبک جدید از پوشش را برای جوانان به ارمغان آورده است.

مد بیرون زدن شُرت از زیر شلوارمد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار,سگینگ,بیرون بودن شرت از زیر شلوار

نمایش شرت از زیر شلوار

این مدل پوشش را سگینگ یا تنبان افتاده میگویند! و نوعی فشن است که برای نمایش شُرت های مارک دار و گرانقیمت!

مد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار,سگینگ,بیرون بودن شرت از زیر شلوار

برای نشان دادن اینکه شرت مارک دار است و شلوار خود را پایین آورده و قسمتی از شرت را به نمایش میگذارند که متوان آن را مسخره ترین مد تاریخ عنوان کرد.

مدل بیرون زدن شرت از زیر شلوارمد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار,نمایش شرت از زیر شلوار

 

مد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار

این عمل در بعضی کشور های با اصطلاح لو رایدینگ یا پایین رانی (راندن در پایین) اتلاق میگردد. این نوع فشن عجیب و غیر عادی از زمانی مورد پسند عده ای قرار گرفت که لباس های زیر مارک دار و پر زرق و برق مد شد.

نمایش شرت از زیر شلوار

در این صورت با پایین تر بستن کمربند شلوار باعث پیدا شدن مارک و یا رنگ های لباس زیر میگشت. اما این روند به مرور جای خود را به افراط و تفریط کشاند و مواردی دیده شده که حتی شلوار روی قوزک پا بسته میشود.

به زودی باید این سبک از پوشش را در خیابان های کشورمان نیز شاهد باشید همانند شلوارهای پاره که به محبوب ترین مد در بین جوانان کشورمان تبدیل شده است.

نشان دادن شرت از زیر شلوارمد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار و نمایش شرت از زیر شلوارمد عجیب بیرون بودن شرت از زیر شلوار مد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار و نمایش شرت از زیر شلوارمد عجیب تنبان افتاده مد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار و نمایش شرت از زیر شلوارنمایش شرت از زیر شلوار مد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار و نمایش شرت از زیر شلوارمد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار مد بیرون زدن شُرت از زیر شلوارمد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار مد بیرون زدن شُرت از زیر شلوارمد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار مد بیرون زدن شُرت از زیر شلوار

شلوار های شرت نما

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: