وقتی دختر اوباما در خداحافظی پدرش نیامد

 اوباما در مراسم روز استقلال آمریکا برای دخترش ترانه

مراسم خداحافظی باراک اوباما

در مراسم خداحافظی باراک اوباما ریاست جمهور ۸ ساله ایالات متحده آمریکا ،خانواده وی هم بودند ،دختر کوچک اوباما درمراسم نبود و مایه تعجب حاضران میلیونی،موقعی که خبرنگار از خانم اوباما علت نبود دخترش را جویا شد،جواب این بود« دخترم مدرسه بود و ما با مدیر مدرسه تماس گرفتم و خواهان مرخصی برای حضور دخترم در مراسم خداحافظی پدرش بودیم ،ولی مدیر گفت که امتحانات او نزدیک است و به درسش لطمه میخورد و اجازه نداد و ما هم به تشخیص خانم مدیر احترام میگذاریم و از وی بخاطر حساسیت در امر آموزش تشکر می نماییم. »

و اینگونه است که علم رشد میکند و ارزشمند می شود.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: