وقتی در فرم سرشماری ۹۵ گزینه «بیکاری» وجود ندارد!!! + عکس

وقتی در فرم  سرشماری نفوس و مسکن ۹۵  گزینه «بیکاری» وجود ندارد!

وقتی در فرم  سرشماری نفوس و مسکن ۹۵  گزینه «بیکاری» وجود ندارد!

 

سرشماری سال ۹۵

فرم سرشماری،نداشتن گزینه بیکاری در فرم
فرم سرشماری،نداشتن گزینه بیکاری در فرم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: