وقتی ظرف میشویی، خدا را شکر کن…!

شکر خدا,شاکر بودن,ناشکری

 

وقتی ظرف میشویی، خدا را شکر
کن…!
شکر کن،
به خاطر اینکه ظرف‌هایی داری که
بشویی…
یعنی غذایی در کار بوده…
یعنی کسی را سیر کردی…
یعنی با محبت، با عشق از یکی دو نفر مراقبت کردی…
برایشان آشپزی کرده‌ای…
میز چیده‌ای…

تصور کن چند میلیون نفر در این لحظه ظرفی برای شستن ندارند…
یا کسی را ندارند که برایش میز بچینند…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: