وقتی که لونگ مُد جدید مانتو میشود + عکس

مانتو مدل لونگ - مانتو طرح لونگ

اینجا تهرانه یعنی شهری که… (تصویر در سایز بزرگتر در ادامه مطلب)

خدایا توفیقی ده ما را تا به مانند آنها نباشیم که چند روزى در مقام خیال به تازگى رنگ  و رخسار خود سرگرم و به پوشاکهاى گوناگون بوقلمونى و طاووسى دل خوش اند و به زودى نه آن را دارند و نه کمالى تحصیل کرده اند،
اینجا مدرسه کسب کمال ماست برای کسب صفتها و رفتارهای انسانی از انسانهای کاملی چون فاطمه زهرا نه جنگلی برای تحصیل حیوانیت از حیوانات دیگر!خدایا ما طاووس نیستیم برای جلب توجه دیگران ما آدمیم برای جلب توجه تو!فرصت اندک است چشم بر هم زدیم بیست یا سی سال از عمر گذشت و از حقیقت عالم هیچ نفهمیدیم،چشم بر هم بزنیم نیمه دوم عمر تمام شده و هیچ نفهمیدیم،خدایا چنان رهایمان نکن که در عمل عاجز باشیم و داخل در حیواناتت…
و در حقیقت بسیارى از جنیان و آدمیان را براى دوزخ آفریده‏ ایم [چرا که] دلهایى دارند که با آن [حقایق را] دریافت نمى ‏کنند و چشمانى دارند که با آنها نمى ‏بینند و گوشهایى دارند که با آنها نمى ‏شنوند آنان همانند چهارپایان بلکه گمراه ‏ترند(۱۷۹ الاعراف)

مانتو مدل لونگ - مانتو طرح لونگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: