ویلچر دار شدن پیرمرد فرغون سوار + عکس

ویلچر دار شدن پیرمرد فرغون سوار

روز انتخابات و رای گیری برای ریاست جمهوری خانمی با فرغون همسرش را به پای صندوق های رای اورد.

یک خیر در اقدامی خداپسندانه یک ویلچر به این خانواده هدیه داد.

خانمی که با گاری همسر خود را جهت رای دادن به محل اخذ رای آورده بود، با کمک یک خیر جهت حمل راحت تر صاحب ویلچر شدند

ویلچر دار شدن پیرمرد فرغون سوار

ویلچر دار شدن پیرمرد فرغون سوار

صاحب ویلچر شدن پیرمرد

هدیه دادن ویلچر

رای دادن با فرغون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: