پارک ماشین در وسط خیابان در تهران قدیم +عکس

در تصویر زیر پارک خودروها را در وسط خیابان در تهران قدیم را می بینید. گویا در آن مقطع، خودروها اجازه توقف در طرفین خیابان را نداشته اند.

 

پارک ماشین در وسط خیابان در تهران قدیم +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: