کلیپ پایین کشیدن شلوار خبرنگار در گزارش زنده

پایین کشیدن شلوار خبرنگار

پایین کشیدن شلوار خبرنگار در گزارش زنده سوتی جالبی است مشاهده میکنید خبرنگار از همه جا بی خبر در حال گگزارش بود که یکی از رهگذران شلوار او را ایین میکشد تا سالها او مورد سخره مردم قرار بگیرد.

مجری برنامه زنده خبری در حال گزارش بود که توسط فردی مورد آزار قرار گرفت این رهگذر وقتی که دید آقای خبرنگار در حال گزارش میباشد به صورت ناگهانی شلوار او را پایین کشید.

 

دانلود این ویدئو

 

از خبرنگاران انتظار می‌رود که اصول خاص این حرفه را به درستی رعایت کنند. قسمتی از این اصول عبارت‌اند از:

استفاده از منبع اصلی اطلاعات، شامل مصاحبه با افرادی که مستقیماً در یک موضوع نقش دارند، اسناد اصل و دیگر منابع مستقیم اطلاعاتی تا حد امکان و نقل منابع اطلاعات در خبرها؛
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی استفاده از منابع رجوع شود به نقل منبع در خبرنگاری
در صورت عدم وجود منابع اصلی انتساب کامل تمامی اطلاعات گردآوری شده از دیگر منابع منتشر شده (عدم انجام این کار سرقت ادبی محسوب می‌شود؛ برخی از روزنامه‌ها وقتی مقاله‌ای از اطلاعات گزارش‌های قبلی استفاده کرده باشد، آنرا نقل می‌کنند)؛
استفاده از چندین منبع اطلاعاتی مرجع، مخصوصاً در مواردی که موضوع گزارش جنجال‌برانگیز باشد؛
بررسی دقیق هر مطلبی که به عنوان واقعیت عنوان می‌شود؛
جستجو و نقل تمامی تعبیرات ممکن از یک موضوع؛
گزارش منصفانه و دور از جبهه گیری و به تصویر کشیدن جوانب مختلف یک موضوع بدون طرفداری از یکی؛
انجام تحقیق و ارائه گزارش با رعایت توازن میان واقع نگری و شک‌گرایی.
قضاوت دقیق در هنگام تنظیم و گزارش اطلاعات.
دقت در محرمانه نگاه داشتن منابع (سازمان‌های خبری معمولاً قوانینی خاص در مورد محرمانه نگاه داشتن منابع دارند که خبرنگاران باید از آنها تبعیت کنند)؛
رد کردن هرگونه هدیه یا لطف از طرف مورد گزارش، و حتی جلوگیری از هرگونه تحت تأثیر واقع شدن؛
جلوگیری از تهیه گزارش یا شرکت در تحقیق و نگارش در مورد موضوعی که خود خبرنگار نسبت به آن نفع شخصی و یا تعصبی دارد که کنار گذاشتن آن برایش امکان پذیر نیست.

پایین کشیدن شلوار خبرنگار در گزارش زنده و سوتی خنده دار خبرنگاران در برنامه زنده,پایین اوردن شلوار خبرنگار در حال گزارش زنده,پایین کشدن شلوار خبرنگار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: