کلیپ پخش آهنگ معین از لپتاپ مسئولین

کلیپ پخش آهنگ معین از لپتاپ مسئولین

کلیپ پخش آهنگ معین از لپتاپ مسئولین سوتی بود که در همایش کار در شهر کرمان رخ داد.

پخش آهنگ معین از لپتاپ مسئولین در کرمان سوژه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

در همایش ایمنی در شهر کرمان برای سرگرم کردن مهمانان با لپتاپ یکی از مسئولین آهنگ سنتی از شجریان در حال پخش بود که بعد از اتمام این آن آهنگ بی بی گل با صدای معین خواننده لس انجلسی پخش و مجریان این همایش به قدرس هول شده بودند که نمیدانستند باید چکار کنند.

در نهایت به سرعت خود را به لپتاپ رسانده و آهنگ را قطع کرند.

کلیپ پخش شدن آهنگ بی بی گل با صدای معین از لپتاپ مسئولین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: