پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران (تصاویر)

پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران و اهدای غذاهای نذری در شهر پایین شهر تهران و توزیع غذاهای نذری بین مردم در مناطق محروم تهران را ببینید.

طرح یک لقمه مهربانی به منظور کمک به نیازمندان و افراد کم درآمد و ناتوان توسط افراد
خیر چند سالی است که به صورت خود جوش اجرا میشود.
در این طرح خانواده هایی که دستشان به دهانشان میرسد و بضاعت مالی خوبی
دارند ، به خانواده ها بی بضاعت و کن درآمد کمک کرده و با پخت غذا و بسته بندی
کردن این مواد غذایی را به دست محتاجان و نیازمندان می رسانند.
این امداد رسانی مخصوص روز و ماه خاصی نیست و همیشه افراد خیر به عنوان
نذری و خیرات در مناطق محزوم اقدام به پخش غذا میکنند.
طرح یک لقمه غذا در ایام ماه رمضان و محرم و ایام عید بیشتر اجرا میشود.
طرح یک لقمه مهربانی فواید زیادی دارد و یکی از این فواید جلوگیری از اسراف
غذا و دور ریختن آن میشود.
کمک به دیگران و گرفتن دست افراد بی بضاعت علاوه بر اینکه همدلی و مهربانی
به همنوع را می رساند ، از همه مهمتر حال دل خودمان را خوب میکند.
وقتی به دیگران کمک میکنید ، در واقع به خودمان و برای دل خودمان کمک کردیم
تا روح و روان خودمان خوب شود

طرح یک لقمه مهربانی در راستای کمک به نیازمندان و مستمندان و جلوگیری
از هرگونه اسراف و هدر رفت غذا ، ویژه ایام محرم از تاریخ ۲۸ مهرماه لغایت ۷ آبان
ماه (مصادف با ۱۵ محرم) در مناطق محروم پایتخت اجرا می شود.

 

پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران

پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران

پخش غذاهای نذری

پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران

پخش غذاهای نذری

پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران

پخش غذاهای نذری

پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران

پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران

 

پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران

پخش غذاهای نذری در مناطق محروم تهران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: