پدر و مادر آتنا و قاتل دخترشان در کنار یکدیگر + تصاویر

پدر و مادر آتنا و قاتل دخترشان در دادگاه محاکمه و عکس های پدر و مادر آتنا اصلانی را در مجله مراحم مشاهده کنید .
پدرو مادر داغدار آتنا اصلانی در جلسه محاکمه قاتل دخترشان حاضر شدند .
اولین دادگاه کیفری اسماعیل قاتل دختر ۷ ساله پارس آبادی در یکی از استان های اردبیل برگزار شد .

پدر و مادر آتنا و قاتل دخترشان

در این جلسه پدر و مادر و خانوداه آتنا اصلانی حضور داشتند و با چشمانی اشکبار شاهد
محاکمه و حرف های شیطان پارس آباد بودند .

حال و روز این پدر و مادر داغدار بعد از دیدن قاتل دخترشان بدتر شد و با غم و اندوه نظاره گر این جلسه بودند.
اولین جلسه دادگاه کیفری اسماعیل ، قاتل دختر ۷ ساله پارس آبادی
به صورت غیر علنی و بدون حضور شاهدین و مردم برگزار شد .

در اخرین سخنان خود ، اسماعیل تمام اعترافات خود را پس گرفته و انکار کرده بود که من نه کسی را کشتم
و نه تجاوزی صورت گرفته است .
پدر آتنا اصلانی خواهان اشد مجازات و سنگسار و قطع دست این قاتل را درخواست داده است .

پدر و مادر آتنا در دادگاه محاکمه

پدر و مادر آتنا و قاتل دخترشان پدر و مادر آتنا و قاتل دخترشان

پدر و مادر آتنا و قاتل دخترشان

پدر و مادر آتنا و قاتل دخترشان در کنار یکدیگر + تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: