پدیدار شدن لکه های خون بر روی سنگ دیوار حرم امام حسین ع + عکس

پدیدار شدن لکه های خون بر روی سنگ دیوار حرم امام حسین ع

 
مجله مراحم : تصویری از پدیدار شدن لکه های خون بر روی سنگ دیوار حرم امام حسین علیه السلام که در عاشورای امسال مشاهده گردید.
 

لکه های خون بر روی سنگ دیوار حرم امام حسین علیه السلام

 

 لکه های خون بر روی سنگ دیوار حرم امام حسین علیه السلام , حرم امام حسین ع
لکه های خون بر روی سنگ دیوار حرم امام حسین علیه السلام , حرم امام حسین ع
 
 
 
 
 لکه های خون بر روی سنگ دیوار حرم امام حسین علیه السلام , پدیدار شدن لکه خون بر روی سنگ دیوار حرم امام حسین ع
لکه های خون بر روی سنگ دیوار حرم امام حسین علیه السلام , پدیدار شدن لکه خون بر روی سنگ دیوار حرم امام حسین ع

منتبع جام نیوز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: